CrossroadWesternriders

Cowboy up or go sit in the truck!

                Bli medlem i Crossroad Westernriders

 

 Alla med eller utan häst oavsett inriktning är välkomna i CWR:s gemenskap!


Bli medlem i Crossroad Westernriders genom att:
  • Betala in ditt belopp till CWR:s bankgiro 794-6973 eller CWR:s Swish 123 209 59 25(till kommer 2 kr i avgift)
  • Skicka ett meil till [email protected] Ange vilket medlemskap ni önskar och vilka som skall ingå i medlemskapet. Om ni inte mailar dessa uppgifter så kan ni inte erhålla något medlemskort, detta kommer att skickas via er mail som ni sedan kan skriva ut. ( Gäller för nya medlemmar och vid adress ändringar)
Märk din inbetalning noggrant med ditt namn samt vad betalningen gäller, exempelvis: "Medlemsavg Sven Svensson, Senior" eller "Familjeavg, Sven Svensson+ Sara och Gina".
Du kommer sedan få en bekräftelse till din e-postadress som du angett i din medlemsansökan.

OBS! CWR tar inget ansvar för otydligt märkta inbetalningar. Det är upp till den som gör inbetalningen att tydliggöra vad inbetalningen avser. Är du osäker vad som gäller märkning av inbetalning eller redan genomförd betalning, kontakta kassören eller någon i styrelsen.

Avgifter för 2019:
Familj: 500 kr (två seniorer och max tre juniorer) 
Senior: 260 kr
Junior: 200 kr (Junior är man tom hela det året man fyller 19 år)
 
Medlemskap som är löst efter 1 oktober aktuellt år gäller följande erbjudande:
Familj 500 kr + 200 kr eller Senior 260 kr + 100 kr så gäller medlemskapet för även näst följande år.

Som medlem i CWR får man:

Fritt inträde på våra tävlingar samt  kunna deltaga på våra aktiviteter.
Deltaga på CWR KM.
Köpa CWR:s snygga klubb kläder.
Ta del av våra medlemsmöten med och utan häst.
Få utbildning inför tävling.
Rådfrågning om allt inom westernsporten i Sverige.
Som medlem kan man även få fortlöpande info via våran Facebooksida.
Förmåner för medlemmar i CWR  kommer att öka i samband med att klubben växer.

Medlemskap kan nekas enligt CWR:s stadgar.

 

 

 

 

 

 Matilda Källström & hennes duktiga ponny Celtic Gold Rush. 

 

CWR login

Aktuellt