CrossroadWesternriders

Cowboy up or go sit in the truck!

Hedersmedlemmar

Under årsmötet den 26 januari 2013 togs ett beslut om att göra två medlemmar i CWR till hedersmedlemmar, med följande motivering:

Linda och Peter har tagit ett stort ansvar för klubbens utveckling, sedan återstarten hösten 2010. Tillhandahållande av anläggning, kurser, anordnande av aktiviteter, stöd för många medlemmar och funktionärer vid tävlingar är några exempel på deras stora engagemang som fått klubben att utvecklas positivt och framåt.

 

 

CWR login

Aktuellt