CrossroadWesternriders

Cowboy up or go sit in the truck!

Styrelsen 2018

Ordförande: Christel Svensson 070-543 01 96                                                                     

 Kassör: Sara Anstensen                                                                                                                              Ledamot: Linda Israelsson 070-238 52 52                                                                                         Ledamot: Sofie Wedberg                                                                                                           

Ledamot: Marie Hedström                                                                                                              Ledamot: Sandra Tengelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kontakta styrelsen på mail: [email protected]

Valberedningen :   Peter Israelsson och Anderas Matsson

Revior: 

Revisor suppleant: Staffan Simmons 

 

Näst störst 2012 men ett ljust 2013 väntar.

Föreningen tappade i medlems antal 2012. Närmre bestämt 11 st. Däremot hade vi flertalet långväga medlemmar som sökt sig till oss.

.Medlems antalet för CWR var 50 st 2012

.2012 var året som CWR började ett lyckat samarbete med en av sina grann klubbar Flatlandwesternriders. Detta kommer att fortsätta under 2013. 2013 ser riktigt lovade ut då vi valde in en styrelse på 10 st styrelse medlemmar! Bara det är ett rekord. 

 

       Störst i Värmland 2011!

Efter bara ett verksamt år så hade CWR flest medlemmar av western klubbarna i Värmland 2011.Av alla Distrikt Mitts 10 klubbar är det bara Dala Westernriders som hade fler medlemmar. 

Styrelsen tackar alla medlemmar, tack vare er var detta möjligt.

CWR:s styrelse 

Då startade vi igen!

Crossroadwesternriders lades ner och gick ur WRAS 2006 efter ett slutligt årsmötets beslut 6/8-2006. Orsaken var bristande intresse hos medlemmar.

Under året 2010 började nytt intresse för att starta upp westernföreningen igen och 2010 08 29 i samband med RoothsRanch årliga träningstävling samlades ett glatt gäng och tog ett beslut att starta upp Crossroadwesternriders. En styrelse framtill årsmötet 2011 valdes fram. Beslut att söka om återanslutning i WRAS togs och att följa WRAS förenings stadgar. CWR kommer ha sitt säte i östra Värmland.

Föreningens främsta syfte skall vara att främja westernridningen med fokus på boskap,roping timed event grenar. Detta så fler kan få möjlighet att träna och tävla på alla nivåer och inte enbart A-B nivå som fallet ofta är nu. CWR kommer lyfta fram frågor i dessa grenar till distrikt, förbunds nivå och andra intresse org med samma inriktning.Detta för att bidra till förbättring och utveckling inom sporten både för arrangörer och tävlande.

CWR erbjuder sina medlemmar clinics, träningar och tävlingstillfällen i alla klasser som det finns intresse för. Betoningen kommer dock ligga på de klasser/grenar som föreningen lagt fokus på då det finns en önskan och ett behov för detta. Dock begränsar CWR sig inte utan lyssnar på medlemmarnas önskemål. Crossroadwesternriders kommer ha en nära relation mellan medlemmar och styrelse. Det skall vara enkelt att komma med förslag inom föreningen samt lätt att få råd och hjälp.

CWR sammarbetar med RoothsRanch för sina aktiviteter och medlemsträffar. RoothsRanch finns i Alkvettern, där finns tillgång till ridhus,ridbana , rund corral samt uppvärmd lokal där man kan ha studie cirklar.  

Ungdomar lyfts fram och uppmuntras till att komma ut på tävlingsbanorna. De får utbildning inför tävling så de känner sig trygga och förberedda innan tävlingsdagen.

             

                                  

Gemenskap och glädje för westernridningen samt välbefinnandet hos våra hästar skall känneteckna Crossroadwesternriders!  

                                         

 


CWR login

Aktuellt